Szkolenia, usługi, kursy BHP i PPOŻ - PUH Skrok Szczecin

Kilka informacji o firmie

Nagroda Laur Bezpieczeństwa dla PHU Skrok Green Stream

Firma PUH SKROK ze Szczecina zajmuje się świadczeniem usług w zakresie BHP, PPOŻ i szkoleniami w zakresie pierwszej pomocy. Współpracujemy z doświadczonymi firmami i kancelariami prawnymi oraz Specjalistami ds. BHP, Inspektorami Ochrony Przeciwpożarowej oraz instruktorami pierwszej pomocy.

Zajmujemy się:

  • przeprowadzaniem szkoleń (wstępnych, okresowych, specjalizowanych)
  • dokonujemy oceny ryzyka zawodowego
  • realizujemy nakazy organów kontroli,
  • opracowujemy i wdrażamy instrukcje i dokumentacje,
  • doradzamy w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP w różnego rodzaju zakładach pracy, instytucjach publicznych oraz inwestycjach budowlanych
  • pełnimy funkcje Głównych Specjalistów BHP w zakresie obowiązków i czynności wynikających z Rozporządzenia RM z dnia 02.09.1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 109, poz. 704, ze zm.

Usługi BHP wykonywane przez SKROK Szczecin, to m.in. różnego rodzaju kursy BHP, takie jak szkolenia wstępne, okresowe czy szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców. Ich celem jest dostarczenie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania danego rodzaju pracy. W czasie szkolenia BHP kursanci dowiadują się informacji o przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa, zapoznają się także z zagrożeniami występującymi na ich stanowisku oraz w całym zakładzie pracy. Otrzymują informację o tym, czym jest pierwsza pomoc i jak ją stosować. Usługa taka jak szkolenie wstępne zawiera instruktaż ogólny oraz stanowiskowy dopasowany do danej firmy, który pozwala na dopuszczenie pracownika do pracy. W czasie okresowych kursów BHP pracownicy uzupełniają wiedzę (w zakresie szkolenia jest pierwsza pomoc). Są to szkolenia dla pracowników roboczych, a także administracyjno-biurowych i innych. W czasie każdego z kursu szczególny nacisk kładzie się na specyfikę danego rodzaju pracy. Wszystkie kursy, jakie przygotowuje firma SKROK Szczecin są dostosowywane do potrzeb danego przedsiębiorstwa oraz indywidualnych wymagań pracownika i stanowiska. Dzięki temu każdy klient usług BHP firmy SKROK ma gwarancję pewności oraz wysokiej jakości każdego ze szkoleń i kursów BHP oraz PPOŻ.

Dbając o satysfakcję klienta, wykonujemy rzetelnie i profesjonalnie powierzone obowiązki, oszczędzamy Państwa czas i zmniejszamy koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Każdy nasz kurs to dobra inwestycja.