Skany uprawnień i certyfikatów

Dokumenty

Pobierz dokument (252kb)

Dyplom ukończenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze

Pobierz dokument (313kb)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Pobierz dokument (266kb)

Zaświadczenie ukończenia szkolenia inspektów ochrony przeciwpożarowej

Pobierz dokument (985kb)

Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Pobierz dokument (255kb)

Certyfikat - pełnomocnik systemów zarządzania wg. norm PN-N-18001/OHSAS 18001

Pobierz dokument (244kb)

Certyfikat - auditor wewnętrzny SZJ ISO 9001:2008

Pobierz dokument (319kb)

Certyfikat uczestnictwa w seminarium szkoleniowym "Ochrona przeciwpożarowa budynków i budowli. Zasada postępowania z towarami niebezpiecznymi"

Pobierz dokument (307kb)

Certyfikat uczestnictwa w konferencji szkoleniowej: "Bezpieczna praca na wysokości"

Pobierz dokument (288kb)

Zaświadczenie uczestnictwa w cyklu: "Spotkania z Jakością

Pobierz dokument (605kb)

Zaświadczenie o ukończeniu kursu "Obsługa wózków jezdniowych

Pobierz dokument (255kb)

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia: "Czas pracy kierowców po zmianach w 2010 roku

Pobierz dokument (431kb)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Pobierz dokument (256kb)

Certyfikat ukończenia studiów podyplomowych na kierunku: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Pobierz dokument (391kb)

Certyfikat ukończenia kursu "Emergency first response instructor trainer course"

Pobierz dokument (260kb)

Zaświadczenie ukończenia kursu "Auditor wewnętrzny systemu zarządzania wg norm PN-N-18001/OHSAS 18001"

Pobierz dokument (238kb)

Zaświadczenie ukończenia kursu "Pełnomocnik ds. SZJ ISO 9001"

Pobierz dokument (259kb)

Zaświadczenie ukończenia kursu "Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2004"

Pobierz dokument (356kb)

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Pobierz dokument (371kb)

Zaświadczenie o ukończeniu seminarium "Specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy"

Pobierz dokument (283kb)

Certyfikat ukończenia e-kursu "Zapobieganie zakażeniom w gabinetach lekarskich"

Pobierz dokument (271kb)

Certyfikat uczestnictwa w I Forum "Bezpieczne i ergonomiczne stanowisko pracy biurowej"

Pobierz dokument (406kb)

Dyplom za szczególne zaangażowanie w działalności społecznej na rzecz bezpieczeństwa pracy