Szkolenia PPOŻ - Szczecin

Przygotuj pracownia do reakcji w wypadku zagrożenia pożarowego

ppoż

Szkolenia PPOŻ to jeden z ważniejszych elementów każdego przygotowania do pracy. Celem takiego kursu jest przygotowanie pracownika do reakcji w wypadku zagrożenia pożarowego.

W skład szkolenia PPOŻ wchodzi przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego urządzeń oraz instalacji budynków, obiektów i terenów poprzez specjalne kursy. Część teoretyczna to także informacje dotyczące rozmieszczenia sprzętu przeciwpożarowego, oznakowania pożarowego, a także wiedza o pomocy poszkodowanym w pożarach. Szkolenia proponowane przez SKROK Szczecin są więc dostosowane do indywidualnych potrzeb danego pracodawcy oraz firmy, by wszystkie udzielane podczas szkolenia PPOŻ informacje były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

Pracownicy zostaną także wyposażeni w umiejętności dotyczące zastosowania urządzeń przeciwpożarowych oraz sprzętu pożarniczego, np. gaśnicy. W części praktycznej kursu przeciwpożarowego znajduje się m.in. ćwiczenie ewakuacyjne oraz ćwiczenie dotyczące posługiwania się gaśnicą.

Przykladowe ceny usług

Rodzaj usługi Cena netto (zł)
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 150,00/osoba
Udział w pracach zespołu powypadkowego 300,00
Rejestr wypadków 100,00/stanowisko
Wszystkie ceny netto. .Przedstawiona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).