Szkolenia okresowe - Szczecin

Zadbaj o wiedzę teoretyczną i praktyczną

Szkolenia okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone są dla różnych grup zawodowych. Obowiązkiem pracodawcy jest to, by zadbać o wiedzę teoretyczną oraz praktyczną pracowników – nie tylko tych, którzy dopiero zaczynają pracę w firmie, ale także tych, którzy pracują w niej od pewnego czasu.

Celem szkoleń okresowych jest poinformowanie pracowników o nowych przepisach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Skutkiem powinno być także uzupełnienie wiedzy i umiejętności posiadanych. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące terminów szkoleń okresowych są zamieszczone w odpowiednich artykułach Kodeksu pracy. W skład programu szkolenia okresowego BHP organizowanego przez SKROK Szczecin wchodzą informacje dotyczące prawa pracy oraz odpowiedzialności pracownika, środków ochrony indywidualnej, zagrożeń na danym stanowisku pracy, wypadków oraz chorób zawodowych.

Celem takiego szkolenia jest też przypomnienie zasad przeciwpożarowych oraz zasad postępowania w razie wypadku przy pracy.

Przykladowe ceny usług

Rodzaj usługi Cena netto (zł)
Szkolenie BHP – instruktaż ogólny 50,00/osoba
Szkolenie BHP pracodawcy/kierujący pracownikami / okresowe 90,00/osoba
Szkolenie BHP pracowników / okresowe 90,00/osoba
Wszystkie ceny netto. .Przedstawiona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).