Usługi  BHp
szkolenia      doradztwo      handel      nadzór      audity

Firma PUH SKROK ze Szczecina zajmuje się świadczeniem usług w zakresie BHP, PPOŻ i szkoleniami w zakresie pierwszej pomocy. Współpracujemy z doświadczonymi firmami i kancelariami prawnymi oraz Specjalistami ds. BHP, Inspektorami Ochrony Przeciwpożarowej oraz instruktorami pierwszej pomocy.

Zajmujemy się:

  • przeprowadzaniem szkoleń (wstępnych, okresowych, specjalizowanych)
  • dokonujemy oceny ryzyka zawodowego
  • realizujemy nakazy organów kontroli,
  • opracowujemy i wdrażamy instrukcje i dokumentacje,
  • doradzamy w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP w różnego rodzaju zakładach pracy, instytucjach publicznych oraz inwestycjach budowlanych
  • pełnimy funkcje Głównych Specjalistów BHP w zakresie obowiązków i czynności wynikających z Rozporządzenia RM z dnia 02.09.1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 109, poz. 704, ze zm.


PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA 

Prowadzimy szkolenia w ramach Emergency First Response z siedzibą w Bristolu , to szybko rozwijająca się międzynarodowe organizacja szkoląca w zakresie pierwszej pomocy (CPR, AED). EFR organizuje szkolenia w wielu krajach świata i jest uznana przez wiele państw. Nasze kursy mają charakter międzynarodowy. 

 Celem szkoleń i kursów w zakresu pierwszej pomocy jest przekazanie nie tylko wiedzy, ale też praktycznych umiejętności. Wynikiem jest szereg umiejętności dotyczących reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu, takich jak wypadki drogowe lub wypadki w czasie pracy. 


SZKOLENIE Z ZAKRESU PPOŻ 

Szkolenia PPOŻ to jeden z ważniejszych elementów każdego przygotowania do pracy. Celem takiego kursu jest przygotowanie pracownika do reakcji w wypadku zagrożenia pożarowego.

W skład szkolenia PPOŻ wchodzi przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego urządzeń oraz instalacji budynków, obiektów i terenów poprzez specjalne kursy. Część teoretyczna to także informacje dotyczące rozmieszczenia sprzętu przeciwpożarowego, oznakowania pożarowego, a także wiedza o pomocy poszkodowanym w pożarach. Szkolenia proponowane przez SKROK Szczecin są więc dostosowane do indywidualnych potrzeb danego pracodawcy oraz firmy, by wszystkie udzielane podczas szkolenia PPOŻ informacje były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

Pracownicy zostaną także wyposażeni w umiejętności dotyczące zastosowania urządzeń przeciwpożarowych oraz sprzętu pożarniczego, np. gaśnicy. W części praktycznej kursu przeciwpożarowego znajduje się m.in. ćwiczenie ewakuacyjne oraz ćwiczenie dotyczące posługiwania się gaśnicą.

Zadbaj o wiedzę teoretyczną i praktyczną

Szkolenia  z bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone są dla różnych grup zawodowych. Obowiązkiem pracodawcy jest to, by zadbać o wiedzę teoretyczną oraz praktyczną pracowników – nie tylko tych, którzy dopiero zaczynają pracę w firmie, ale także tych, którzy pracują w niej od pewnego czasu.

Celem szkoleń jest poinformowanie pracowników o nowych przepisach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Skutkiem powinno być także uzupełnienie wiedzy i umiejętności posiadanych. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące terminów szkoleń  są zamieszczone w odpowiednich artykułach Kodeksu pracy. W skład programu szkoleń BHP organizowanego przez SKROK Szczecin wchodzą informacje dotyczące prawa pracy oraz odpowiedzialności pracownika, środków ochrony indywidualnej, zagrożeń na danym stanowisku pracy, wypadków oraz chorób zawodowych. Celem szkoleń jest też przypomnienie zasad przeciwpożarowych oraz zasad postępowania w razie wypadku przy pracy. 

Poniżej prezentujemy przykładowe ceny konkretnych usług

Rodzaj usługi

Cena netto (zł)

Szkolenie BHP – wstępne

50,00/osoba

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

350,00/osoba

Szkolenie z zakresu p.poż (teoria)

100,00/osoba

Szkolenie BHP pracodawcy/kierujący pracownikami / okresowe

90,00/osoba

Szkolenie BHP pracowników / okresowe

90,00/osoba

Opracowanie oceny ryzyka zawodowego

od 250,00/szt.

Wizyta kontrolna zakładu pracy lub jednostki

45,00 / h

Udział w pracach zespołu powypadkowego

300,00

Opracowanie programu szkolenia /instr. Stanowiskowy/

120,00

Instrukcje BHP

70,00

Stała obsługa BHP zakładów pracy

od 250,00 zł za miesiąc

Rejestr wypadków

100,00/stanowiskoWszystkie ceny netto. .Przeds. oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).Kontakt - BHP Szczecin

Dane kontaktowe

PUH Skrok Szczecin
ul.Kaszubska 
70-402 Szczecin

ul.Rydla 
70-813 Szczecin

ul.Pomorska 
70-813 Szczecin


Tel. 515 391 095, 601 796 025
Tel. 91 433 66 23

info@szczecin-bhp.pl

 


szkolenie wstępne

Szkolenia BHP wstępne - przeznaczone są dla wszystkich osób rozpoczynających pracę. Szczegóły przeprowadzenia szkoleń BHP zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. (Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.)

Laur bezpieczeństwa 

Medal Laur Bezpieczeństwa
Nagrodzony za szczególnie duży dorobek w dziedzinie BHP. Wyróżniony za zainicjowanie projektu utworzenia nagrody Laur Bezpieczeństwa.
Laur przyznano 30.03.2016 r.